Montáž

Montaž zariadení prevádzajú kvalifikovaný odborníci. Montáž spĺňa všetky bezpečnostné a kvalitatívne podmienky čím sa predlžuje dĺžka bezporuchového chodu zariadenia.

Dobu montáže sa snažíme skrátiť na minimum, to však neuberá na kvalite montáže.

Hore